top of page

Привіт!

Ви зараз на важливій сторінці сайту, яка потрібна, щоб між нами, командою Projector Store, та вами стався метч в уявленнях про ваші майбутні покупки. Тут ми розповімо, які послуги пропонуємо, як їх оплатити, як правильно оформити або навіть повернути ваше замовлення.

Якщо Ви не згодні з певними пунктами цієї Публічної оферти, не оформлюйте покупку – Ваше користуванням Сайтом обмежиться лише читанням інформації.

Будь ласка, ознайомтеся з текстом Публічної оферти нижче.

ПРОДАВЕЦЬ: ФОП Шеремет Наталія Петрівна, місцезнаходження: 04114, місто Київ, вул. Навашина Академіка, будинок 11, квартира 16.

САЙТ — веб-сайт (веб-сторінка), що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.prjctr.store/.

ТОВАРИ — пропоновані товари, інформація про які та/або опис яких розміщено на Сайті.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА — спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція укладення електронного договору купівлі-продажу на визначених Продавцем умовах.

КОРИСТУВАЧ/ПОКУПЕЦЬ — особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.

ЗАМОВЛЕННЯ — належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на придбання обраних ним Товарів.

АКЦЕПТ — вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

РЕЄСТРАЦІЯ — заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації особи та замовленого Товару даних.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товарів і являє собою Публічну оферту, адресовану невизначеному колу осіб — користувачам Сайту.

1.2. Акцептом є факт реєстрації Користувача/Покупця на Сайті, який є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити замовлення та отримання обраних на Сайті Товарів.

1.3. Акцептом Користувач/Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду з усіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту підтвердження реєстрації.

1.5. Оплата Товарів здійснюється виключно у гривні шляхом безготівкового розрахунку, з використанням платіжних інструментів, реалізованих на Сайті.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИ

2.1. Представлені опис та зображення Товарів містять інформацію про характеристики та вартість кожного з них.

2.2. Відомості, розміщені на Сайті, мають виключно інформативний характер.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на обрані Товари, які є доступними для Замовлення на Сайті.

3.2. У випадку відсутності Замовленого Товару, Продавець зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишених Користувачем/Покупцем під час реєстрації на Сайті, та погодити порядок подальших дій (заміна на інший Товар, проставлення в лист очікування тощо).

3.3. Користувач/Покупець має право скасувати Замовлення до моменту його виконання (оформлення на відправку), зателефонувавши на контактний номер телефону, вказаний на Сайті.

4. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1.   Виконання   Замовлення   та   доставка   Товарів,   замовлених   на   Сайті,   здійснюється   по території України відповідно до умов, вказаних на Сайті. Доставка здійснюється кур’єрською службою   «Нова   Пошта» або «Укрпошта».   При   цьому,  шляхом   Акцепту   цієї   Публічної   оферти,   Покупець   у повному обсязі   і   беззастережно   погоджується   з   Правилами   перевезення   «Нової Пошти»/«Укрпошти», розміщеними на веб-сайті перевізника.

4.2. При отриманні Товарів Покупець зобов’язаний перевірити їх якість та відповідність Замовленню. Оплата доставки є підтвердженням факту приймання Товарів Покупцем.

5. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ

5.1. Якщо Товари належної якості.

5.1.1. Повернення Товарів належної якості здійснюється тільки протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту їх отримання, за умови, що Покупець не споживав (використовував) такі Товари, що збережено їх первісний (товарний) вигляд та всі бірки/ярлики/пакування тощо.

5.1.2. Повернення Товарів належної якості здійснюється за рахунок Покупця.

5.2. Якщо Товари неналежної якості.

5.2.1. Повернення можливе протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Товарів (гарантійний строк). В такому випадку Продавець повертає Покупцю грошові кошти, сплачені за Товар та за його доставку, по факту повернення Покупцем неякісного Товару.

5.2.2. Додаткові положення щодо порядку повернення Товарів, зазначені у відповідному розділі Сайту.

5.2.3. Повернення Товарів неналежної якості здійснюється за рахунок Продавця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

6.1. Продавець має право:

6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів (відмовити у оформленні Замовлення) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов цієї Публічної оферти.

6.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати вартість Товарів, вказану на Сайті. У будь-якому випадку, ціна на Товари підтвердженого Замовлення залишається незмінною.

6.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, Продавець вправі виключити зазначені Товари із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної при реєстрації (або дзвінком на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону).

6.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

6.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів/Покупців електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;

6.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

6.2. Продавець зобов’язується:

6.2.1. Після здійснення підтвердження та оплати Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені (оплачені) Замовлення, згідно з умовами Публічної оферти.

6.2.2. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців третім особам, за винятком випадків, необхідних для виконання Замовлення (зокрема, службі доставки тощо).

6.2.3. Надати кожному Користувачеві/Покупцеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації на Сайті.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА/ПОКУПЦЯ

7.1. Користувач/Покупець має право:

7.1.1. Обирати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту.

7.1.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою.

7.1.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.

7.2. Користувач/Покупець зобов’язується:

7.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями.

7.2.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення.

7.2.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення.

7.2.4. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надавати Продавцю повну інформацію, що необхідна для виконання Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед таким Користувачем/Покупцем.

7.2.5. При одержанні Замовлення впевнитися у його належній якості та відповідності оформленому на Сайті, шляхом огляду вмісту Замовлення, перевірки кожної одиниці Товару. У випадку виявлення недоліків — негайно проінформувати Продавця на контактний номер телефону, вказаний на Сайті.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

8.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавець вживе усіх необхідних заходів щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, як-то військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.

9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вище вказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово- промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

10.1. При акцепті договору Користувач/Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача/Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та цією Публічною офертою.

10.3. Надана Користувачем/Покупцем інформація використовується при обробці та виконанні Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій.

10.4. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо Товарів, розміщених на Сайті, Продавець може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.

10.5. Персональні дані Користувача/Покупця обробляються відповідно до Закону України від «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.

11.2. Описи/характеристики/зображення Товарів, що розміщені на Сайті, не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки та/або неточності. Для уточнення інформації Користувач повинен звернутися на контактний номер телефону, вказаний на Сайті.

11.3. В описовій інформації до Товару можуть вказуватись особливості щодо використання, придбання, обміну певних видів Товару. Електронні примірники Товарів, що є об’єктами права інтелектуальної власності, не переходять у власність Покупця, і їх використання обмежене умовами наданої ліцензії.
11.4. Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов з Користувачем/Покупцем, з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання. Акцептуючи цю Публічну оферту, Користувач/Покупець вважається ознайомленим та надає свою згоду на вчинення такого запису. Метою запису є підвищення якості надання послуг. Продавець керується твердженням, що Користувач/Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з представником Продавця.

Редакція діє з 1 березня 2023 року.

оферта

bottom of page